Matematyka

Wiązka zadań

Średnia arytmetyczna wymiarów

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Średnia arytmetyczna długości, szerokości i wysokości prostopadłościennej paczki jest równa 39 cm. Ile jest równa suma długości wszystkich krawędzi tego prostopadłościanu?

A. 75 cm              B. 234 cm              C. 390 cm              D. 468 cm

 

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D

Wymaganie ogólne

2. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

9.4 Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń wyznacza średnią arytmetyczną i medianę zestawu danych.

Komentarz

Zadanie ćwiczące posługiwanie się reprezentacjami. Tu reprezentacją jest średnia arytmetyczna, a problem polega nie na jej bezpośrednim obliczeniu, ale na wykorzystaniu do ustalenia innej wielkości. Takie nietypowe wykorzystanie średniej pokazuje uczniom, że obiekty matematyczne mogą występować w zadaniach w różnych konfiguracjach i nie zawsze wystarcza rutynowe, algorytmiczne postępowanie.

Słowa kluczowe

średnia arytmetyczna

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.