Matematyka

Wiązka zadań

Prędkość, droga, czas

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie 1

Asia przejechała w czasie 25 minut drogę 30 kilometrów, a Marzena w czasie o 20% większym przebyła drogę o 20% dłuższą. Która z nich jechała z większą średnią prędkością?

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Wymaganie ogólne

4. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu.

Wymaganie szczegółowe

1.7 Liczby wymierne dodatnie. Uczeń stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.).

Komentarz

Treści dotyczące prędkości, drogi i czasu zawarte są w podstawie programowej szkoły podstawowej, ale mogą pojawić się również na egzaminie gimnazjalnym. Zadania związane z tymi zagadnieniami sprawiają uczniom wiele trudności, należy więc w gimnazjum do nich powracać. Ponadto obliczenia procentowe w sytuacjach nieco bardziej złożonych są dla uczniów problematyczne. Zadanie koniecznie należy omówić po szybkiej sondzie – typowanie wyniku. Dopiero potem można przystąpić do uzasadniania odpowiedzi, zapisywania rozwiązań.

Słowa kluczowe

czas | droga | prędkość

Zadanie 2

Asia jechała ze średnią prędkością 50 `(km)/(h)` przez 25 minut, a Marzena jechała ze średnią prędkością o 20% większą niż Asia, ale przez czas o 20% krótszy od niej. Która z nich pokonała większy dystans?

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Wymaganie ogólne

4. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu.

Wymaganie szczegółowe

1.7 Liczby wymierne dodatnie. Uczeń stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.).

Komentarz

Treści dotyczące prędkości, drogi i czasu zawarte są w podstawie programowej szkoły podstawowej, ale mogą pojawić się również na egzaminie gimnazjalnym. Zadania związane z tymi zagadnieniami sprawiają uczniom wiele trudności, należy więc w gimnazjum do nich powracać. Ponadto obliczenia procentowe w sytuacjach nieco bardziej złożonych są dla uczniów problematyczne. Zadanie koniecznie należy omówić po szybkiej sondzie – typowanie wyniku. Dopiero potem można przystąpić do uzasadniania odpowiedzi, zapisywania rozwiązań.

Słowa kluczowe

czas | droga | prędkość

Zadanie 3

Asia jadąc ze średnią prędkością 50 `(km)/(h)`  przebyła drogę 35 km. Marzena jadąc ze średnią prędkością o 20% większą przebyła drogę także o 20% większą. Która z nich jechała dłużej?

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Wymaganie ogólne

4. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu.

Wymaganie szczegółowe

1.7 Liczby wymierne dodatnie. Uczeń stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.).

Komentarz

Treści dotyczące prędkości, drogi i czasu zawarte są w podstawie programowej szkoły podstawowej, ale mogą pojawić się również na egzaminie gimnazjalnym. Zadania związane z tymi zagadnieniami sprawiają uczniom wiele trudności, należy więc w gimnazjum do nich powracać. Ponadto obliczenia procentowe w sytuacjach nieco bardziej złożonych są dla uczniów problematyczne. Zadanie koniecznie należy omówić po szybkiej sondzie – typowanie wyniku. Dopiero potem można przystąpić do uzasadniania odpowiedzi, zapisywania rozwiązań.

Słowa kluczowe

czas | droga | prędkość

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.