Historia

Wiązka zadań

Zasady na kongresie wiedeńskim

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Opis wiązki zadań

Zadanie wykorzystuje jako materiał źródłowy fragment opracowania historycznego, w którym w dość syntetyczny sposób przedstawiono trzy kluczowe zasady obowiązujące w trakcie kongresu wiedeńskiego. Pod względem formalnym źródło to jest zasadniczo bliskie treści podręcznika, natomiast zaproponowane zadanie pozwala sprawdzić, na ile uczniowie są w stanie samodzielnie poznać i zrozumieć definiowane pojęcia. W efekcie wyniki zadania pozwalają do pewnego stopnia określić, na ile uczniowie radzą sobie z samodzielną analizą tekstu podręcznika.

Na podstawie materiałów wykonaj zadania.

Uczestnicy obrad uznali za obowiązujące trzy zasady - restauracji, legitymizmu i równowagi sił. Restauracja oznaczała przywrócenie sytuacji terytorialnej i ustrojowej sprzed 1789 r. Druga zasada - legitymizm, ustanawiała powrót na tron dziedzicznych dynastii, rządzących z „łaski Boga”. Natomiast trzecia zasada - równowagi sił, narzucona przez Wielką Brytanię, zakładała przyjęcie takiego układu sił w Europie, który nie pozwoli żadnemu z państw dominować na kontynencie.

Władcy panujący w wybranych krajach europejskich na przełomie XVIII i XIX wieku

Francja 

Hiszpania

Prusy

Ludwik XVI Burbon

1774–1792

Napoleon Bonaparte

1804–1814/5

Ludwik XVIII Burbon

1814–1824

Karol IV Burbon

1788–1808

Józef Bonaparte

1808–1813

Ferdynand VII Burbon

1813–1833

Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern

1786–1797

Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern

1797–1840

Fryderyk Wilhelm IV Hohenzollern

1840–1861

Zadanie

Państwa, w których zastosowano zasady restauracji i legitymizmu to

A. Francja i Prusy.

B. Hiszpania i Prusy.

C. Francja i Hiszpania.

D. Francja, Hiszpania i Prusy.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

30.1 Europa po kongresie wiedeńskim. Uczeń przedstawia zasady i postanowienia kongresu wiedeńskiego, uwzględniając jego decyzje w sprawie polskiej.

Komentarz

Zadanie to sprawdza umiejętność poprawnego rozumienia i zastosowania definicji. W wykorzystanym w zadaniu tekście opisane zostały zasady, według których ustanawiano nowy ład w Europie ponapoleońskiej. Krótkie definicje pozwalają uczniom zapoznać się z podstawowymi wiadomościami na temat każdej z nich. Posługując się nimi oraz tabelką zawierającą informacje na temat władców panujących w trzech europejskich państwach uczniowie mają rozstrzygnąć, gdzie wcielono w życie zasady restauracji i legitymizmu. Do poprawnego rozwiązania tego zadania nie jest zatem potrzebna szczegółowa wiedza na temat sytuacji politycznej w czasach wojen napoleońskich, ale zrozumienie, że zasady te wprowadzono w tych państwach, w których na tron wrócili władcy z dynastii panujących przed czasami Napoleona Bonapartego.

Słowa kluczowe

tekst | XIX w.

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.