Matematyka

Wiązka zadań

Pole prostopadłościanu

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

Ile jest równe pole powierzchni bocznej prostopadłościanu, którego podstawa ma obwód 16 cm. Wsokość całej bryły jest równa 5 cm?

 A.160 cm2                B. 80 cm2                  C. 40 cm2                 D. 21 cm2

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B.

Wymaganie ogólne

2. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

11.2 Bryły. Uczeń oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, stożka, kuli (także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym).

Komentarz

Zasadnicza trudność w tym zadaniu nie polega na skomplikowanych rachunkach albo złożonej procedurze pozyskiwania kolejnych danych. Tu najtrudniejsze dla ucznia jest operowanie w wyobraźni powierzchnią boczną prostopadłościanu – raz analizowaną jako obiekt przestrzenny, związany z bryłą, a raz jako rozłożony na płaszczyźnie prostokąt. Jest to kluczowy moment dla ustalenia wymiarów prostokąta będącego rozwiniętą powierzchnią boczną. Kształcenie takiej dynamicznej wyobraźni przestrzennej jest dydaktycznie niełatwym przedsięwzięciem, ale ze względu na jej olbrzymie praktyczne znaczenie ten trud należy podejmować i stwarzać uczniom dużo różnorodnych okazji do ćwiczeń np. wzorowanych na tym zadaniu.

 


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.