Historia

Wiązka zadań

Monety Euro

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Opis wiązki zadań

Materiał do tego zadania stanowią dwie współczesne monety. Obie zawierają przedstawienia obiektów charakterystycznych dla kultury antyku, które uczniowie powinni rozpoznawać. Użycie monet w zadaniach ma uwrażliwić uczniów na obecność historii i odwołań do przeszłości w codziennym zyciu.

Zadanie to reprezentuje nową formę konstruowania pytań opartą na bardzo podstawowej wiedzy, z której trzeba umiejętnie skorzystać. Warto je rozwiązać na lekcji wraz z uczniami.

Przyjrzyj się ilustracjom współczesnych monet euro  i rozwiąż zadanie.

A

B

Na podstawie: http://www.e-kolekcjoner.pl

Zadanie

Przedstawione monety nawiązują tematyką do antycznego dziedzictwa państw, które je wyemitowały. Wskaż poprawne dokończenie zdania i jeden poprawny argument.


W Grecji wyemitowano monetę/y

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B-2

Wymaganie ogólne

2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

6.1 Dziedzictwo antyku. Uczeń charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej antycznego świata w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, architekturze, sztuce, literaturze.
6.2 Dziedzictwo antyku. Uczeń podaje przykłady osiągnięć cywilizacyjnych antyku, które mają wpływ na cywilizację współczesną.

Komentarz

Zadanie jest stosunkowo proste i nie powinno uczniom sprawić trudności. Sprawdza znajomość sztandarowych obiektów starożytnej kultury a także umiejętność argumentacji. Żeby je poprawnie rozwiązać uczeń musi rozpoznać greckie przedstawienie dyskobola i powiązać je z igrzyskami olimpijskimi.

Błędna identyfikacja Koloseum (na przykład jako greckiego teatru) spowoduje nieprawidłowe rozwiązanie pierwszej części zadania, czyli wskazania monet, które nawiązują do antycznego dziedzictwa Grecji (wybór A-4 lub A i B-4). W części drugiej niewielką trudność może stanowić rozróżnienie między igrzyskami greckimi a igrzyskami rzymskimi w postaci walk gladiatorów (co spowoduje wybór A-2, B-1, A i B-1 lub A i B-2).

Słowa kluczowe

ikonografia | starożytność

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.