Język polski

Dobra praktyka

Dlaczego tworzymy plan? Prezentacja PPT

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Prezentacja zawiera informacje dotyczące różnych typów planów (twórczego, odtwórczego) oraz różnych ich form.
Przygotuj

Rzutnik.

Kserokopie fragmentu opowiadania Stanisława Lema Edukacja Cyfrania (pod warunkiem, że zamierza wykorzystać ten tekst do tworzenia opowiadania fantastycznego, zob. komentarz do slajdu 6).

Cele praktyki

Materiału można użyć podczas lekcji w klasie II gimnazjum poświęconej pracy z tekstem fragmentu opowiadania fantastycznego Stanisława Lema, ale można także, po dokonaniu zmiany tekstu, wykorzystać ją w dowolnym momencie planu pracy dydaktycznej.

 

Treść

W załącznikach znajdują się:

1. Treść prezentacji wraz z komentarzami metodycznymi;

2. Prezentacja w formacie ppt.

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl