Język polski

Dobra praktyka

Mass media - kartkówka

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Karkówka związana z cyklem scenariuszy lekcji "Mass media". Przede wszystkim sprawdza, rozwijaną podczas lekcji, umiejętność formułowania argumentów.
Cele praktyki

Uczniowie mają możliwość przećwiczenia umiejętności argumentowania, prezentowania własnego stanowiska.

Treść

Załącznik zawiera kartkówkę, zasady jej oceniania i przykładową realizację.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl