Język polski

Dobra praktyka

Internet - zagrożenia. Zestaw zadań

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Zadania mają prostą, przyjazną uczniom formę, przejrzyście przybliżają zagrożenia, z którymi mogą spotkać się podczas korzystania z internetu. Ze względu na temat, zestaw zadań posiada nietypowy kształt: składają się na nią krótkie animacje stworzone w konwencji humorystycznej, pokazujące konsekwencje nieodpowiedzialnych zachowań w Sieci. Zestaw powinien zostać wykorzystany jako praca domowa dla uczniów, a jej wyniki omówione na osobnej lekcji.
Cele praktyki

Zwiększenie świadomości na temat takich zagrożeń, jak uwodzenie przez Internet – tzw. grooming; wyłudzanie danych osobistych i informacji majątkowych – tzw. phishing; zamieszczanie obraźliwych postów; wykorzystywanie kompromitujących fotografii i nagrań w Internecie.

Treść

Załącznik zawiera linki do animacji i związane z nimi zadania.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl