Język polski

Dobra praktyka

Zestaw zadań: Facebook

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Zestaw zadań, który uświadomia uczniom , że można się od Facebooka uzależnić oraz to, że etyka mowy obowiązuje w różnych sytuacjach komunikacyjnych nawet w ,,szybkich” smsach. .
Cele praktyki

Celem narzędzia jest zwiększenie świadomości uczniów w zakresie zachowań w cyberprzestrzeni na przykładzie krytyki popularnego facebookowego działania - „lajkowania” (aprobowania) zamieszczonych treści. Zadania mają na celu również sprawdzenie uczniowskich umiejętności z zakresu odbioru tekstów: artykuły prasowego oraz fotografii z kampanii społecznej.

Treść

Załącznik zawiera zestaw zadań dla ucznia i klucz odpowiedzi.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl