Matematyka

Dobra praktyka

Zestaw „Wyjaśnij” – gimnazjum

Drukuj

Autor
Pracownia matematyki
Krótki opis
Przedstawiamy kilka sprawdzonych sposobów urozmaicenia przebiegu lekcji matematyki. Pomysły podzieliliśmy na dziewięć zestawów. Każdy z nich krótko omawiamy i ilustrujemy przykładami.
Cele praktyki

Wzbogacenie zajęć o ciekawe, czasem nietypowe, elementy, ale, przede wszystkim, rozbudzenie ciekawości ucznia i podniesienie efektywności nauczania.

Zestaw „Wyjaśnij”

Podajemy zadania na argumentację, które są sformułowane w sposób pomagający uczniowi w uzasadnieniu rozumowania. 

Treść

Ta grupa składa się z zadań 'na argumentację', ale sformułowanych w sposób, który powinien pomóc uczniom słabszym, mniej pomysłowym, a też tym, którzy nie mają dużego doświadczenia w uzasadnianiu i przedstawianiu swoich rozumowań. Główną cechą tych zadań jest zamiana polecenia z 'czy' na 'wyjaśnij dlaczego', np. zamiast 'Czy jeśli (x+1)(x+2)=7 , to x może być liczbą całkowitą?' zadanie brzmi ' Wyjaśnij, dlaczego jeśli (x+1)(x+2)=7, to x nie może być liczbą całkowitą.' Takie postawienie problemu pomaga uczniowi ustalić uwagę i ukierunkowuje jego tok myślenia, jednocześnie pozwala na ćwiczenie sztuki matematycznego uzasadniania.
Zadania te skonstruowane są z kilku etapów dotyczących pokrewnych zagadnień, zwykle o narastającym stopniu trudności. 

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.