Matematyka

Wiązka zadań

Wymiary prostopadłościanu

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Trzy ściany prostopadłościanu mają pola równe odpowiednio 48, 16, 12. Długości jego krawędzi wyrażone są liczbami naturalnymi. Podaj wymiary tego prostopadłościanu.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

2, 6, 8

Wymaganie ogólne

5. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania.

Wymaganie szczegółowe

11.2 Bryły. Uczeń oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, stożka, kuli (także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym).

Komentarz

Zadanie dość trudne, ale stwarzające możliwość zbudowania interesujących sytuacji dydaktycznych. Część uczniów z pewnością będzie chciała odgadnąć rozwiązanie. Przyda się im więc podana w zadaniu informacja, że długości krawędzi są liczbami naturalnymi. Aby ich poszukiwania były bardziej systematyczne i kompletne, warto im zwrócić uwagę, że istnieją tylko trzy pary liczb naturalnych dające iloczyn równy 16. To samo dotyczy liczby 12.

Zadanie to można również polecić uczniom zdolniejszym narzucając im dodatkowy wymóg, aby nie korzystali z informacji o tym, że długości krawędzi wyrażone są za pomocą liczb naturalnych. Pomysł, że iloczyn pól ścian jest kwadratem objętości, który jest tu kluczowy, warto omówić z całą klasą.


Uwagi końcowe

Poziom wykonania
Zasadnicza trudność zadania polega na zapisaniu przynajmniej dwóch możliwych wymiarów każdej z trzech różnych ścian prostopadłościanu.

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.