Matematyka

Wiązka zadań

11 listopada

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Praca domowa

Zadanie

W pewnym roku dzień 11 listopada wypadł we wtorek. W jaki dzień tygodnia wypadł w tym samym roku dzień 31 grudnia?

A. we wtorek                   B. w środę                      C. w czwartek                D. w piątek

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

4. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu.

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Proste zadanie rachunkowe sięgające zakresem wymagań szczegółowych podstawy programowej dla szkoły podstawowej. Jest ono dobrym narzędziem diagnozującym umiejętność tworzenia i stosowania strategii. Uczniowie mogą je rozwiązywać według własnej procedury, która może polegać na wypisaniu kolejnych dni i bezpośrednim uzyskaniu odpowiedzi (metoda poprawna, ale nie polecana) lub na innych, niekiedy bardzo ciekawych pomysłach. Omawiając zadanie na lekcji należy zwrócić uwagę na różnorodność strategii i zachęcić uczniów do myślenia bardziej skondensowanego, na możliwie najwyższym poziomie ogólności. Ciekawym doświadczeniem dla uczniów może być próba tworzenia i rozwiązywania analogicznych zadań dotyczących obliczeń kalendarzowych, w tym również z uwzględnieniem roku przestępnego.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.