Matematyka

Wiązka zadań

Dłuższy odcinek

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Praca domowa

Zadanie

Który odcinek jest dłuższy: AC czy BD?

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

BD = 32 > AC = 30

Wymaganie ogólne

4. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu.

Wymaganie szczegółowe

10.7 Figury płaskie. Uczeń stosuje twierdzenie Pitagorasa.
10.15 Figury płaskie. Uczeń korzysta z własności trójkątów prostokątnych podobnych.

Komentarz

Zadanie można rozwiązać dwoma sposobami – korzystając z twierdzenia Pitagorasa albo z podobieństwa trójkątów. Na lekcji warto zaprezentować oba. Jest to świetna okazja do nauczenia wyboru i stosowania strategii.

Podczas omawiania zadania w klasie może pojawić się pomysł, żeby te odcinki zmierzyć linijką i porównać. Konieczny jest wówczas komentarz dotyczący istoty metod matematycznych, dokładności pomiarów i precyzji samego rysunku.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.