Matematyka

Wiązka zadań

Graniastosłup prawidłowy czworokątny

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

Długości krawędzi pewnego graniastosłupa prawidłowego czworokątnego wyrażają się całkowitą liczbą centymetrów. Jedna ściana ma pole równe 36 cm2, a druga 9 cm2. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa wynosi 162 cm2.

Zasadnicza trudność zadania polega na ustaleniu wymiarów graniastosłupa.

Wymaganie ogólne

5. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania.

Wymaganie szczegółowe

11.2 Bryły. Uczeń oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, stożka, kuli (także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym).

Komentarz

Za pomocą tego zadania sprawdzić możemy nie tylko wyobraźnię przestrzenną, ale także znajomość terminologii geometrycznej i umiejętność  rozumowania. Aby rozwiązać zadanie, uczeń musi  umieć skorzystać z tego, że rozważany graniastosłup jest prawidłowy.

Uczeń musi też rozważyć kilka możliwości i odrzucić te, które nie spełniają któregoś z warunków opisanych w treści zadania.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.