Matematyka

Wiązka zadań

Droga

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

Maszyna, która miała stałe tempo pracy, asfaltowała drogę o długości 16 km i szerokości 8 m. W ciągu 3 tygodni maszyna ta wykonała  `5/16` całej pracy. Oceń prawdziwość podanych niżej zdań (wpisz znak × w odpowiednie pola tabeli).

I.

Przez 3 tygodnie maszyna położyła asfalt

na odcinku 5 km.

` ` `square` PRAWDA / `square` FAŁSZ

II.

Jeśli tempo prac nie zmieni się, asfaltowanie

całej drogi zajmie prawie 10 tygodni.

` ` `square` PRAWDA / `square` FAŁSZ


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

P, P

Wymaganie ogólne

1. Wykorzystywanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, używa języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.
2. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

1.7 Liczby wymierne dodatnie. Uczeń stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.).

Komentarz

Zasadnicza trudność w tym zadaniu nie skupia się na sferze rachunkowej, choć obliczenia są nieodzowne, stąd II. wymaganie ogólne. Dane w zadaniu odnoszą się do wymiarów położonego asfaltu, czasu pracy maszyny oraz części wykonywanej pracy. Uczeń musi znaleźć związki pomiędzy tymi trzema grupami danych i je wykorzystać. Takie rozbicie danych skłania uczniów do właściwego interpretowania tekstów matematycznych, co doskonale koresponduje z I. wymaganiem ogólnym podstawy, czyli z wykorzystaniem i tworzeniem informacji.

Zadanie ma nadmiar danych. Warto zwrócić uczniom na to uwagę. Można im zaproponować postawienie takiego pytania, na odpowiedź którego trzeba będzie użyć niewykorzystanej dotąd danej. 


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.