Język polski

Dobra praktyka

Test - sztuka argumentowania

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Proponowany test sprawdza umiejętność dobrego argumentowania w kontekście obrony na rozprawie sądowej. Nie sprawdzamy umiejętności z zakresu konstruowania tekstu w ramach określonego gatunku, ale sztuki argumentacji jako takiej oraz wyszukiwania odpowiednich informacji, a także ich selekcji.
Przygotuj

Uczniowie mogą i powinni korzystać z tekstu "Dziadów cz. II".

Cele praktyki

Doskonalenie sztuki argumentowania. Wyszukiwanie potrzebnych do argumentacji informacji.

Treść

Załączniki zawierają test i przykładowy wzorzec odpowiedzi.

Komentarz

Narzędzie pozyskane w toku badania  "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.