fizyka

Prezentujemy zadania z  fizyki wraz z komentarzami. Mogą one pomóc nauczycielom w kształtowaniu umiejętności zapisanych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej dla III etapu edukacyjnego. Zadania w bazie Instytutu Badań Edukacyjnych pod względem merytorycznym i formalnym są wzorowane na opublikowanych w informatorze gimnazjalnym, przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Można je wykorzystać w przygotowaniu do egzaminu w roku 2012, w którym po raz pierwszy pojawi się osobno oceniany arkusz przyrodniczy. Niektóre z nich mogą być przydatne na lekcjach lub w pracy własnej ucznia.

Nowa podstawa programowa zawiera zarówno wymagania ogólne, jak i szczegółowe. Wymagania szczegółowe odnoszą się do treści kształcenia, w tym opanowania określonych wiadomości, natomiast wymagania ogólne dotyczą zazwyczaj umiejętności złożonych, często ponadprzedmiotowych, jak rozumowanie i argumentacja, poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji, znajomość metodyki badawczej nauk przyrodniczych.

Należy podkreślić, że wymagania ogólne są nadrzędne w stosunku do szczegółowych, a pewne umiejętności złożone, np. dotyczące metodyki badań, zapisane są tylko w wymaganiach ogólnych. Proponowane zadania odnoszą się do obu typów wymagań, a zamieszczone komentarze ułatwiają ich interpretację. 

Autorami zadań są nauczyciele i pracownicy naukowi, współpracujący z Instytutem Badań Edukacyjnych [czytaj więcej]. Zbiór zadań będzie sukcesywnie wzbogacany.

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.