Matematyka

Wymagania ogóle sformułowane w nowej podstawie programowej opisują podstawowe cele nauczania matematyki. Tym celem nie jest realizacja kolejnych działów matematyki, ale wykształcenie u uczniów umiejętności rozumowania, wyciągania wniosków i argumentowania, tworzenia strategii rozwiązania problemu i tworzenia matematycznego modelu przedstawionej sytuacji.

Zamieszczone zadania mogą być pomocą dla nauczycieli i uczniów gimnazjum w rozwijaniu tych umiejętności. Przenoszą one akcent z wykonywania obliczeń na rozumienie pojęć, z działań rutynowych na rozumowanie.

Przygotowano je również z myślą o zbliżającym się egzaminie gimnazjalnym w roku 2012.  Zadania znajdujące się w zbiorze IBE są spójne z zadaniami opublikowanymi w informatorze przygotowanym przez CKE, lecz mogą mieć znacznie bardziej różnorodne zastosowanie. Wiele z przedstawionych zadań może służyć do pracy na lekcji. Należy przy tej okazji zachęcać uczniów do poszukiwania i przedstawiania własnych sposobów rozwiązania, do dyskusji i uzasadniania poprawności zaproponowanych rozwiązań oraz do rozważania i uzasadniania liczby możliwych rozwiązań. Wiele zadań można modyfikować – ułatwiając lub utrudniając je, w zależności od potrzeb. O ułożenie takiej nowej wersji zadania można również prosić uczniów.

Autorami zadań są autorzy podstawy programowej i nauczyciele współpracujący z Instytutem Badań Edukacyjnych [czytaj więcej]. Zbiór zadań będzie sukcesywnie wzbogacany.

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.