Matematyka

Dobra praktyka

Zestaw „Związki” – gimnazjum

Drukuj

Autor
Pracownia matematyki
Krótki opis
Przedstawiamy kilka sprawdzonych sposobów urozmaicenia przebiegu lekcji matematyki. Pomysły podzieliliśmy na dziewięć zestawów. Każdy z nich krótko omawiamy i ilustrujemy przykładami.
Cele praktyki

Wzbogacenie zajęć o ciekawe, czasem nietypowe, elementy, ale, przede wszystkim, rozbudzenie ciekawości ucznia i podniesienie efektywności nauczania.

Zestaw „Związki”

Prezentujemy zadania o wyraźnie różnych treściach a bardzo pokrewnych metodach rozwiązania celem uświadomienia uczniom występujących między nimi związków.

Treść

W tej grupie przedstawiamy zestawy zadań o wyraźnie różnych treściach, a bardzo pokrewnych metodach rozwiązania. Dobrze sprawdzają się one na lekcjach powtórkowych i podsumowujących. Pozwalają uczniom na zobaczenie omawianych zagadnień w szerszym kontekście, na zauważenie związków między różnymi fragmentami szkolnej matematyki, a także na większą ‘elastyczność’ w stosowaniu poznanych umiejętności.

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.