Matematyka

Dobra praktyka

Zestaw „Grupy” – gimnazjum

Drukuj

Autor
Pracownia matematyki
Krótki opis
Przedstawiamy kilka sprawdzonych sposobów urozmaicenia przebiegu lekcji matematyki. Pomysły podzieliliśmy na dziewięć zestawów. Każdy z nich krótko omawiamy i ilustrujemy przykładami.
Cele praktyki

Wzbogacenie zajęć o ciekawe, czasem nietypowe, elementy, ale, przede wszystkim, rozbudzenie ciekawości ucznia i podniesienie efektywności nauczania.

Zestaw „Grupy”

Efektywne wykorzystanie pracy w grupach. Prezentujemy zadania przeznaczone do pracy zespołowej. Zebrane wyniki pracy grup pozwalają rozwiązać bardziej złożony problem.

Treść

Proponujemy pewną odmianę pracy w grupach: każda z grup pracuje nad innym zadaniem, a wyniki wszystkich grup, po połączeniu, dają 'nową jakość', np. pozwalają na rozwiązanie złożonego problemu, albo pełniejsze przedstawienie jakiegoś zagadnienia. Takie podejście można też zastosować w przypadku, gdy zadanie wymaga wielokrotnego powtarzania podobnych czynności; wtedy każda z grup wykonuje tylko jedną z nich. Dodatkowym walorem tak zorganizowanej pracy w grupach jest budujące uczucie twórczego udziału w zespołowej (nie w ramach grup, ale w ramach całej klasy podzielonej na grupy) pracy.

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.