Prezentowane tu zadania z wiedzy o społeczeństwie stworzone zostały jako pomoc dla nauczycieli w realizacji programu oraz kształtowaniu kompetencji zapisanych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum (na III etapie edukacyjnym). Zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne z tego zakresu wzrosło wraz z wprowadzeniem w 2012 roku odrębnego arkusza egzaminacyjnego z historii i wiedzy o społeczeństwie.

Zadania są zróżnicowane pod względem tematyki, sprawdzanych umiejętności, mają różny poziom trudności i skonstruowane zostały w oparciu o różne schematy, dzięki czemu służyć mogą realizacji wielu strategii dydaktycznych nauczyciela. Przydatność prezentowanych materiałów wynika także z tego, że odzwierciedlają one rozmaitość typów zadań, które pojawić się mogą na egzaminie gimnazjalnym i są mocno osadzone w zapisach podstawy programowej, choć, co zrozumiałe nie ilustrują wszystkich wymagań, które znajdują się w dokumencie.

Zadania pogrupowane zostały w wiązki tematycznych; każda z nich opatrzona jest komentarzem. Do każdego z zadań podana jest poprawna odpowiedź, odniesienie do punktu części ogólnej i szczegółowej podstawy programowej, a także odrębny komentarz, zwracający uwagę nauczyciela na możliwe przyczyny wskazania przez ucznia błędnej odpowiedzi. Zadania mogą być wykorzystane nie tylko w trakcie sprawdzianu czy jako praca domowa, ale również do pracy na lekcji, zwłaszcza, jeśli zostaną opatrzone komentarzem przez nauczyciela. Sugerowane przeznaczenie zadań zaznaczone jest przy każdej z wiązek.

Wszystkie zadania mogą być rozwiązywane nie tylko indywidualnie, ale również w grupie.

Zdecydowana większość zadań zawiera wyposażenie w postaci opublikowanego we współczesnych mediach tekstu, ilustracji lub wykresu, dzięki czemu uczeń konfrontowany jest z materiałami codziennymi, których rozumienie jest niezbędne do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym. Prezentowany materiał, podobnie, jak arkusze egzaminacyjne, skonstruowany został wyłącznie w formie zamkniętej, warto jednakże, by nauczyciel nie rezygnował ze stałego wprowadzania również zadań otwartych, umożliwiających ćwiczenie przez ucznia samodzielnego tworzenia wypowiedzi.

Autorami zadań są pracownicy Instytutu Badań Edukacyjnych i nauczyciele. Zbiór zadań będzie sukcesywnie rozszerzany.

 

* Polecane zadania

» więcej

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

.