Przyroda realizowana na IV etapie edukacyjnym w liceach ogólnokształcących i technikach jest przedmiotem uzupełniającym, obowiązkowym dla tych uczniów, którzy nie wybiorą żadnego z przedmiotów przyrodniczych, czyli biologii, chemii, fizyki i geografii do realizacji w zakresie rozszerzonym. Poziom wiedzy i umiejętności uzyskany przez nich na zajęciach z przyrody nie będzie diagnozowany egzaminem zewnętrznym.

Podstawa programowa przyrody, podobnie jak innych przedmiotów, składa się z celów kształcenia - wymagań ogólnych i treści nauczania – wymagań szczegółowych. Jednak w podstawie programowej przyrody treści nauczania, przypisane do przykładowych tematów zajęć w ramach wątków przedmiotowych i tematycznych są jedynie przykładami. Zatem treści nauczania tego przedmiotu mogą być modyfikowane, zmieniane lub tworzone od nowa przez nauczyciela i dostosowywane do zainteresowań uczniów.

Co zatem w podstawie programowej przyrody jest elementem stałym, obowiązkowym dla nauczyciela?
Najistotniejszym elementem dokumentu są cele kształcenia – wymagania ogólne czyli rozumienie metody naukowej, polegającej na stawianiu hipotez i ich weryfikowaniu za pomocą obserwacji i eksperymentów.
Cel kształcenia przyrody stanowi wyraźnie widoczną konsekwencję wobec celów kształcenia przyrodniczego realizowanych w szkole podstawowej, gimnazjum i pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej, opisujących umiejętności uczniowskie związane ze stosowaniem metody naukowej.

Realizując cel kształcenia przyrody w oparciu o odpowiednio dobrane treści nauczania nauczyciel nie powinien zapominać też o tym, żeby lekcje przyrody były interdyscyplinarne i poszerzały przyrodniczą wiedzę uczniów przez kontakt z aktualnymi, najnowszymi osiągnięciami nauki.
Więcej na temat struktury, treści i interpretacji i sposobów realizacji podstawy programowej przyrody można znaleźć w Poradniku dla dyrektorów i nauczycieli. 

Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych IBE z udziałem ekspertów zewnętrznych przygotowuje narzędzia dydaktyczne wspierające nauczyciela w realizacji lekcji przyrody. Są to między innymi scenariusze lekcji, karty pracy, prezentacje multimedialne które – przez odpowiedni dobór materiałów źródłowych i charakterystyczną konstrukcję – spełniają dwa podstawowe warunki istotne w uczeniu się przyrody – rozwijają umiejętność rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metody badawczej i umożliwiają uczniom kontakt z aktualnymi osiągnięciami nauk przyrodniczych.
Autorami narzędzi dydaktycznych są nauczyciele pracownicy PPP IBE i eksperci zewnętrzni IBE [czytaj więcej ].
Zbiór materiałów będzie sukcesywnie wzbogacany.

Polecamy również materiały na stronie czasopisma  Edukacji Biologicznej i Środowiskowej

* Polecane zadania

    » więcej

    * Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

    Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

    * Słowa kluczowe

    .