Chemia

Prezentujemy zadania z chemii wraz z komentarzami. Mogą one pomóc nauczycielom w kształtowaniu umiejętności zapisanych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej dla III etapu edukacyjnego. Zadania w bazie Instytutu Badań Edukacyjnych pod względem merytorycznym i formalnym są wzorowane na opublikowanych w informatorze gimnazjalnym, przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Można je wykorzystać w przygotowaniu do egzaminu w roku 2012, w którym po raz pierwszy pojawi się osobno oceniany arkusz przyrodniczy. Niektóre z nich mogą być przydatne na lekcjach lub w pracy własnej ucznia.

Nowa podstawa programowa zawiera zarówno wymagania ogólne, jak i szczegółowe. Wymagania szczegółowe odnoszą się do treści kształcenia, w tym opanowania określonych wiadomości, natomiast wymagania ogólne dotyczą zazwyczaj umiejętności złożonych, często ponadprzedmiotowych, jak rozumowanie i argumentacja, poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji, znajomość metodyki badawczej nauk przyrodniczych.

Należy podkreślić, że wymagania ogólne są nadrzędne w stosunku do szczegółowych, a pewne umiejętności złożone, np. dotyczące metodyki badań, zapisane są tylko w wymaganiach ogólnych. Proponowane zadania odnoszą się do obu typów wymagań, a zamieszczone komentarze ułatwiają ich interpretację. 

Autorami zadań są nauczyciele i pracownicy naukowi, współpracujący z Instytutem Badań Edukacyjnych [czytaj więcej]. Zbiór zadań będzie sukcesywnie wzbogacany.

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja   acetylen   Ag   alkany   alken   alkeny   alkiny   alkohol   alkohol absolutny   alkohol etylowy   alotropia   aluminium   aminokwas   analiza   anion   Aspiryna   atom   Au   azotan potasu   azotan sodu   
.