Chemia

Dobra praktyka

Baza minerałów

Drukuj

Autor
Irmina Buczek, dr Marcin M. Chrzanowski, dr Małgorzata Musialik
Krótki opis
Baza Minerałów zawiera opis prawie 5 000 minerałów. Każdy minerał ma swoją podstronę, na której znajdują się m.in.: zdjęcia, właściwości fizyczne, struktura kryształu. Strona zawiera liczne linki do zewnętrznych źródeł informacji.
Przygotuj
  • Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem Java, przeglądarką internetową Mozilla Firefox lub Google   Chrome;
  • projektor multimedialny;
  • dostęp do Internetu
Cele praktyki

Pomoc nauczycielowi w zrealizowaniu treści nauczania przewidzianych przez podstawę programową.

Treść

Instrukcja wykorzystania zasobów Bazy Minerałów z przykładowym zadaniem w załączniku.

Potencjalne problemy

Strona opracowana jest w języku angielskim. Można skorzystać z tłumaczenia na język polski, jakie oferuje strona http://webmineral.com/,  skorzystać z opcji automatycznego tłumaczenia wbudowanego w przeglądarkę Google Chrome lub podać uczniom tłumaczenie angielskich słówek.

Komentarz

Korzystanie z komputera i internetowych źródeł informacji nie powinno dominować w procesie edukacyjnym, lecz powinno być wykorzystywane tylko w tych elementach lekcji, gdzie jest ono niezbędne. Opis struktury przestrzennej minerałów jest nie tylko trudny do wyobrażenia dla ucznia, ale także trudny do zrealizowania na lekcji dla nauczyciela. Baza Minerałów z pewnością ułatwi realizację podstawy programowej dla poziomu podstawowego IV etapu kształcenia, w tematach dotyczących struktury kwarcu. Na stronie można oglądać strukturę przestrzenną kryształu w różnych formach np. szkieletu, modelu kulkowego z widocznymi wiązaniami. Modele można powiększać i obracać w trzech wymiarach.

Bazę Minerałów można również wykorzystać przy realizacji treści kształcenia z chemii na IV etapie edukacyjnym dotyczących alotropowych odmian węgla – diamentu, grafitu czy fullerenów.

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja   acetylen   Ag   alkany   alken   alkeny   alkiny   alkohol   alkohol absolutny   alkohol etylowy   alotropia   aluminium   aminokwas   analiza   anion   Aspiryna   atom   Au   azotan potasu   azotan sodu   
.