Historia

Konkurs Lekcja Dobrej Historii

 

Zaprezentowane zadania z historii mają pomóc nauczycielom tych przedmiotów w realizacji podstawy programowej, kształtowaniu kompetencji zapisanych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych dla III etapu edukacyjnego tj. gimnazjum.  Przygotowano je również z myślą o zbliżającym się egzaminie gimnazjalnym w roku 2012, w którym po raz pierwszy w części humanistycznej pojawi się osobny, odrębnie oceniany arkusz zawierający zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie.

Przykłady typów zadań, z którymi może spotkać się uczeń w zestawie egzaminacyjnym zaprezentowano  w 2010 r. w informatorze przygotowanym przez CKE.  Zadania znajdujące się w zbiorze IBE są spójne z opublikowanymi, lecz mogą mieć znacznie bardziej różnorodne zastosowanie. Niektóre z nich (co każdorazowo zaznaczono w komentarzu) będą wartościowym ćwiczeniem na lekcji, zwłaszcza jeśli zostaną opatrzone odpowiednim wyjaśnieniami nauczyciela. 

Wszystkie zadania mogą być rozwiązywane nie tylko indywidualnie, ale również w grupie.  Położono w nich nacisk na kształtowanie umiejętności złożonych i rozwijanie krytycznego myślenia.  Zadania są mocno osadzone w zapisach podstawy programowej choć, co zrozumiałe nie ilustrują wszystkich wymagań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, które znajdują się w dokumencie. Dobrano je tak, by odwoływały się do możliwie różnorodnej tematyki, a także dawały uczniom możliwość pracy z różnymi typami materiałów źródłowych.  Zadania mają formę zamkniętą,  nauczyciel nie powinien jednak rezygnować z innych form weryfikacji umiejętności uczniów.  

Drogi dochodzenia do celów sformułowanych  w podstawie programowej mogą być różne. Warto przy tym pamiętać o nadrzędnej roli wymagań ogólnych wobec wymagań szczegółowych. Te zaś sformułowane zostały jako wymagania docelowe, których wypełnienie  nie jest możliwe bez zrealizowania wymagań cząstkowych.

Autorami zadań są nauczyciele i pracownicy naukowi, współpracujący z Instytutem Badań Edukacyjnych [czytaj więcej]. Zbiór zadań będzie sukcesywnie wzbogacany.

 

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.