Historia

Dobra praktyka

Renesans w Krakowie

Drukuj

Autor
Monika Witalis Malinowska
Krótki opis
Gra terenowa dla uczniów, którzy mieszkają lub są na wycieczce w Krakowie na temat architektury renesansowej. Praktyka składa się z lekcji wprowadzającej w szkole, właściwej gry terenowej przeprowadzonej w grupach na starym mieście w Krakowie oraz lekcji podsumowującej. Dodatkowo można wprowadzić jeszcze element, który zostanie wykorzystany na lekcji WOS.
Przygotuj

Odpowiednia liczba wydrukowanych kart pracy, duże arkusze papieru, materiały plastyczne

Cele praktyki

Utrwalenie wiadomości dotyczącej charakterystycznych cech architektury renesansowej a także kształcenie umiejętności analizy źródeł ikonograficznych oraz pracy w grupie. W czasie pracy terenowej uczniowie kształtują również umiejętności społeczne.

Treść

Praktyka składa się z trzech komponentów

1. Pierwsza lekcja w klasie: nauczyciel przeprowadza Zajęcia, ilustrowane materiałem ikonograficznym, na temat idei renesansu ze szczególnym uwzględnieniem architektury tej epoki;

2. Zajęcia terenowe na terenie Starego Miasta w Krakowie. Zespoły kilkuosobowe wędrują po mieście wykonując poszczególne zadania. Każda grupa jest wyposażona w plan (załącznik), karty ćwiczeniowe (załącznik) oraz materiały plastyczne potrzebne do gry. Jeśli nauczyciel zdecyduje się na wykorzystanie praktyki na lekcji WOS uczniowie biorą również wydruki ankiety (załącznik).

3. Druga lekcja w klasie: grupy biorące udział w spacerze wykonują plansze (każdy zespół jedną) na temat: renesansu w Krakowie, korzystając z wykonanych przez siebie w czasie zajęć szkiców; zadaniem każdej grupy jest również przesłanie do nauczyciela zdjęć zrobionych w czasie gry terenowej (doba od zakończenia gry); ze zdjęć można też zrobić wystawę w klasie/szkole.

Dodatkowo, jeśli taki jest wybór nauczyciela uczniowie przynoszą opracowaną ankietę w formie wykresu i prezentują wyniki pracy na lekcji WOS.

Potencjalne problemy

Główną trudnością, z jaką musi się zmierzyć nauczyciel, który chce skorzystać z praktyki, jest sposób zapewnienia bezpieczeństwa uczniom biorącym udział w grze. Praktyka zakłada samodzielne poruszanie się po mieście. Konieczne jest zatem wcześniejsze uświadomienie uczniom możliwych zagrożeń, jakie mogą napotkać, a także pozostawanie w kontakcie telefonicznym z nauczycielem monitorującym zdalnie ich pracę.

Komentarz

Do największych zalet zastosowanej praktyki można zaliczyć różnorodność wykorzystywanych metod i ćwiczonych umiejętności (praca i komunikacja w grupie, wykonywanie określonych zadań, korzystanie ze źródeł, poruszanie się z mapą, komunikowanie się w obcym języku).

Można też dowolnie wymieniać treści dotyczące Krakowa, na każdy inny ośrodek, co wymaga oczywiście odpowiedniego opracowania materiałów

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.