Chemia

Dobra praktyka

Co dzieje się z solą kuchenną po wsypaniu do wody?

Drukuj

Autor
Irmina Buczek dr Marcin M. Chrzanowski Joanna Lilpop dr Małgorzata Musialik
Krótki opis
Materiały w załączniku zawierają kartę pracy eksperymentu dla uczniów oraz informacje pomocnicze dla nauczyciela.
Przygotuj

Odczynniki:

Chlorek sodu

Woda

Olej

Azotan(V) srebra

Sprzęt:

Termometr

Waga

Palnik

Stojak na probówki

Probówka

Tryskawka

Bagietka

Szkiełko zegarkowe

Parowniczka

Balonik

Zakraplacz lub pipeta

Cele praktyki

Pomoc nauczycielowi oraz uczniom w zrealizowaniu obowiązkowych wymagań doświadczalnych przewidzianych przez podstawę programową.

Komentarz

Jednym z głównych zadań procesu kształcenia chemicznego powinno być upodobnienie do przebiegu badania naukowego. Dlatego też, za najcenniejsze metody nauczania uważa się te, w których uczniowie uczą się poprzez samodzielne odkrywanie. Metoda ta wymaga zarówno od uczniów, jak również i od nauczycieli samodzielności i aktywności w działaniu.

Kartę eksperymentu chemicznego: Co dzieje się z solą kuchenną po wsypaniu do wody? proponujemy do wykorzystania na lekcję w gimnazjum w celu upodobnienia pracy ucznia do badania naukowego.

Nauczyciel, dzięki wykorzystaniu karty pracy, może kształtować bardzo ważną umiejętność – wnioskowanie na podstawie objawów procesu. Termin proces został użyty celowo, aby nie sugerować uczniom czy mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem fizycznym czy też z reakcją chemiczną. Komentarz do podstawy programowej przedmiotu chemia dla III etapu edukacyjnego definiuje wnioskowanie w następujący sposób: ”Wnioskuje – nie oczekujemy odpowiedzi na podstawie zapamiętanych wiadomości, ma ona być wynikiem zauważenia logicznego związku pomiędzy różnymi fragmentami informacji (przedstawionej w różnej formie, również, jako obserwowane przez ucznia zjawisko)”. Dlatego też opisane doświadczenie, nie pochodzi wprost z zestawu zalecanych doświadczeń wymienionych w komentarzu do podstawy programowej przedmiotu chemia i nie jest opisane w podręcznikach.

 Badanie składa się z kilku etapów i niezwykle ważna jest tutaj rola nauczyciela, który powinien kierować przebiegiem badania w taki sposób, aby uczniowie cały czas wiedzieli, jaki jest cel poszczególnych etapów i całego badania.

Ze względu na wieloetapowy przebieg badania proponujemy, aby wykonać je z podziałem na 2-3 osobowe grupy, w taki sposób ze każda grupa wykonuje inne doświadczenie lub przeprowadzić je na dwóch jednostkach lekcyjnych. Lekcja powinna zakończyć się zapisaniem obserwacji i pomiarów z poszczególnych doświadczeń, następnie analizą wyników i na końcu wyciągnięciem wniosku (weryfikacją postawionej hipotezy).

 

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja   acetylen   Ag   alkany   alken   alkeny   alkiny   alkohol   alkohol absolutny   alkohol etylowy   alotropia   aluminium   aminokwas   analiza   anion   Aspiryna   atom   Au   azotan potasu   azotan sodu   
.