Matematyka

Wiązka zadań

Istnieje czy nie istnieje?

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Praca domowa

Zadanie

Czy istnieje czworokąt, w którym trzy kąty mają po 60°?

Wybierz właściwą odpowiedź  TAK lub NIE i wskaż poprawne uzasadnienie tej odpowiedzI.

TAK, ponieważ  trzy kąty po 60° to w sumie mniej niż 360°.
 czwarty kąt czworokąta ma wtedy również 60°.

 jest to romb powstały ze złączenia dwóch trójkątów równobocznych.

NIE, ponieważ  suma kątów czworokąta nie jest równa 180°.

 trzy kąty po 60° mogą być tylko w trójkącie równobocznym.

 kąt czworokąta nie może mieć miary 180°.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

odp.

Nie, ponieważ kąt czworokąta nie może mieć miary 180°.

Wymaganie ogólne

5. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania.

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Zadania o takiej formie nigdy wcześniej nie były obecne na egzaminie gimnazjalnym. W zadaniu tym chcemy sprawdzić nie tylko, czy uczeń potrafi odpowiedzieć na postawione pytanie, ale także, czy umie uzasadnić swoją odpowiedź, wybierając ją spośród kilku zaproponowanych.

Uzasadnianie poprawności podanej odpowiedzi nie jest proste dla gimnazjalistów i dlatego należy je ćwiczyć i oswajać uczniów z formą i sposobem formułowania takich uzasadnień.

Zadanie to można modyfikować, podając inną informację początkową i proponując inne uzasadnienia.  Następnym krokiem może być „otworzenie” zadania i poproszenie uczniów o samodzielne formułowanie jednozdaniowych uzasadnień.

Podobnie, jak w wielu innych zadaniach, do rozwiązania tego zadania wystarczą wiadomości ze szkoły podstawowej.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.