Język polski

Dobra praktyka

Mass media - kartkówka

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Karkówka związana z cyklem scenariuszy lekcji "Mass media". Przede wszystkim sprawdza, rozwijaną podczas lekcji, umiejętność formułowania argumentów.
Cele praktyki

Uczniowie mają możliwość przećwiczenia umiejętności argumentowania, prezentowania własnego stanowiska.

Treść

Załącznik zawiera kartkówkę, zasady jej oceniania i przykładową realizację.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.