Język polski

Dobra praktyka

Środki stylistyczne i ich funkcja - prezentacja

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Prezentacja przeznaczona jest dla uczniów klasy I gimnazjum. Pierwsza część slajdów jest podstawą wykładu nauczyciela, który może zaangażować uczniów przez zadawanie im pytań zamieszczonych na slajdach. Druga część ma charakter praktyczny – uczniowie na przykładzie strofy wiersza T. Lenartowicza powinni odnaleźć tropy i wskazać ich funkcje. Narzędzie koreluje z testem sprawdzającym te same umiejętności.
Przygotuj

Rzutnik

Cele praktyki

Powtórzenie wiadomości o środkach stylistycznych, z jakimi uczniowie zapoznali się w szkole podstawowej.

Sprawdzenie umiejętności określania funkcji odnajdywanych tropów.

Treść

Załącznik zawiera prezentację.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej.

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.