Język polski

Dobra praktyka

Środki stylistyczne - test formatywny

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Proponowany test dotyczy podstawowych środków stylistycznych. Przewidywany czas pracy ucznia to 20 minut.
Przygotuj

Karty pracy

Cele praktyki

Proponowany służy diagnozie umiejętności ucznia klasy III gimnazjum w zakresie wiedzy dotyczącej podstawowych środków stylistycznych.

Treść

Załącznik nr 1. zawiera test formatywny.

Załącznik nr 2. zawiera klucz do testu.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.