Język polski

Dobra praktyka

Po co człowiekowi "pudełko zwane wyobraźnią"? - rozprawka

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Narzędzie koresponduje bezpośrednio z wiązką zadań do wiersza Zbigniewa Herberta – "Pudełko zwane wyobraźnią". Wiązka kończy się zadaniem: Jak sądzisz, po co człowiekowi pudełko zwane wyobraźnią? Po klasowej ustnej realizacji zadania problem postawiony w pytaniu może stać się tematem pracy pisemnej.
Cele praktyki

Doskonalenie umiejętności tworzenia tekstu argumentacyjnego.

Treść

Załącznik zawiera temat i kryteria oceniania rozprawki.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.