Język polski

Dobra praktyka

Podsumowanie wiedzy o przymiotniku i przysłówku. Test

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Test przeznaczony jest dla klasy I. Można go wykorzystać po lekcjach poświęconych powtórzeniu wiadomości o przymiotniku i przysłówku.
Cele praktyki

Test ma ustalić wiedzę i umiejętności ucznia klasy pierwszej związane z przymiotnikiem i przysłówkiem. Zadania obejmują fleksję, przekształcanie związków składniowych, tworzenie przysłówków od przymiotników, stopniowanie przymiotników i przysłówków, funkcję przymiotników i przysłówków w zadaniu, pisownię przymiotników i przysłówków z cząstką nie, opis tekstu kultury z wykorzystaniem przymiotników i przysłówków.

Treść

Załącznik zawiera test oraz zasady jego oceniania.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.