Język polski

Dobra praktyka

Wiązka zadań do fraszki "O żywocie ludzkim"

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Wiązka do tekstu "O żywocie ludzkim" Jana Kochanowskiego przeznaczona jest do pracy na lekcji w klasie I, II lub III gimnazjum. Zadania prowadzą ucznia przez tekst, skłaniając do pogłębionej interpretacji.
Cele praktyki

Rozwijanie umiejętności interpretacji tekstu literackiego, budzenie refleksji nad motywem życia jako teatru.

Treść

Załącznik zawiera wiązkę zadań do fraszki, komentarze oraz zasady poprawności odpowiedzi.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.