Język polski

Dobra praktyka

"Oskar i pani Róża" - scenariusze lekcji

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Cykl scenariuszy lekcyjnych do pracy nad powieścią Erica-Emmanuela Schmitta pt. "Oskar i pani Róża" przeznaczony jest dla klasy I, II lub III gimnazjum, w zależności od możliwości zespołu oraz od planu pracy nauczyciela. Poruszane podczas zajęć zagadnienia natury egzystencjalnej wymagają od ucznia pewnej dojrzałości.
Cele praktyki

Interpretacja powieści. Budzenie refleksji nad cierpieniem, chorobą, śmiercią.

Treść

Scenariusze trzech lekcji poświęconych powieści "Oskar i pani Róża"

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.