Język polski

Dobra praktyka

Życie pośmiertne Romea i Julii. Projekt edukacyjny

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Projekt dotyczy żywotności motywu kochanków z Werony w literaturze i sztuce późniejszych epok. Uczniowie wyszukują przykłady dzieł z różnych epok (literatura, malarstwo, plakat, muzyka, teatr i inne), nawiązujących do historii Romea i Julii, bohaterów lektury obowiązkowej.
Cele praktyki

Projekt doskonali umiejętność samokształcenia i docierania do informacji w zakresie kształcenia literacko-kulturowego i korelacji międzyprzedmiotowej (język polski, plastyka, muzyka). Ponadto uwzględnia indywidualne potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia uczniów związane z teatrem oraz sztuką.

Treść

Załączniki zawierają dokładny opis projektu, karty pracy, zasady oceniania zadań.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.