Język polski

Dobra praktyka

Opowiadanie z dialogiem i elementami opisu - Wiosna

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Przedstawione zadanie uczniowie mogą wykonać w klasie lub w domu. Mają stworzyć opowiadanie z dialogiem i opisem, wykorzystując obrazy i zgromadzone słownictwo.
Cele praktyki

Zadanie rozwija umiejętność celowego łączenia różnych form wypowiedzi.

Treść

Załącznik zawiera polecenie połączone z obrazami, kryteria oceniania i przykładową realizację.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.