Geografia

Dobra praktyka

Azja - praca z mapą

Drukuj

Autor
Jagna Hałaczek, Tomasz Nowacki
Krótki opis
Karta pracy przeznaczona jest na lekcję wstępną o Azji. Celem lekcji jest przypomnienie i utrwalenie umiejętności korzystania z różnych map.
Przygotuj

Atlasy geograficzne dla gimnazjum.

Cele praktyki

Utrwalanie umiejętności korzystania z różnych map i pracy w zespołach.

Treść

załącznik

Potencjalne problemy

Korzystanie z różnych wersji atlasów - cały zespół musi posługiwać się takimi samymi atlasami (jeden wydawca i to samo wydanie).

Komentarz

Umiejętność posługiwania się różnymi mapami jest wprowadzana na początku edukacji geograficznej, czyli w klasie I gimnazjum. W późniejszej edukacji nie zawsze jest możliwość utrwalenia w sposób pełny i kompleksowy wymaganych umiejętności. Ze względu na to, że mapy są najważniejszym źródłem informacji geograficznej, powinny być wykorzystywane na większości lekcji. Jednak zamiast powielać treści wprowadzone na początku nauki, lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie nabytych umiejętności. Bardzo dobrym momentem do  podobnych ćwiczeń wydaje się wprowadzenie do poznawania poszczególnych kontynentów, dlatego proponowaną kartę pracy przygotowano na lekcję rozpoczynającą poznawanie największego kontynentu - Azji.
Wykorzystanie zaproponowanej tutaj karty pracy pozwoli na efektywne gospodarowanie czasem na lekcjach.
W szkole często stosuje się pracę w grupach. Dodatkową zaletą przedstawionej tu karty pracy jest propozycja wykonania zadania w parach. Wtedy uczniowie mają okazję do wzajemnej nauki i konfrontacji swoich umiejętności.  Jest to działanie istotne, ponieważ współpraca w zespołach jest w obecnych czasach koniecznością.

Scenariusz wraz z artykułem na temat wykorzystania atlasów ukazał się w numerze 6/2012 \"Geografii w Szkole\".

 

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.