Geografia

Dobra praktyka

Geoportal jako źródło map do lekcji o własnym regionie

Drukuj

Autor
Jagna Hałaczek, Tomasz Nowacki
Krótki opis
Geoportal zawiera, miedzy innymi, mapy topograficzne opracowane w różnych skalach i udostępnione przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. To rozbudowane źródło informacji umożliwia m.in. pozyskanie bardzo szczegółowych map topograficznych dowolnego regionu Polski.
Przygotuj

Komputery z dostępem do Internetu.

Cele praktyki

Utrwalenie umiejętności korzystania z map topograficznych w różnych skalach i o różnej szczegółowości.

Treść
  1. Na początku lekcji prosimy uczniów o otwarcie w przeglądarce internetowej witryny geoportalu i przejście do działu map topograficznych. Uczniowie zobaczą mapę całej Polski, a obok niej ramkę służącą do wyszukiwania obiektów geograficznych. Wpisujemy tam nazwę Wisła i dajemy polecenie Szukaj. Jako efekt wyszukiwania ukaże się lista obiektów a wśród nich rzeka Wisła i miasto Wisła. Prosimy uczniów aby w kilku zdaniach opisali położenie miasta Wisła:

- Nad jaką rzeką jest położone?

- Czy w Wiśle jest linia kolejowa, a jeśli tak to jak ją poprowadzono (wzdłuż doliny Wisły) i ile jest w mieście stacji kolejowych (5)?

- Z jakimi gminami sąsiaduje miasto Wisła? (aby to sprawdzić najlepiej wskazać zakładkę Widok i zmienić zawartość mapy, pozostawiając tylko jeden aktywny serwis – Państwowy Rejestr Granic),

- Jaka jest powierzchnia miasta? (należy użyć narzędzi do pomiaru powierzchni, prawidłowy wynik to 110 km2).

Drugim zadaniem jest przegląd treści wszystkich serwisów umieszczonych w oknie Zawartość mapy, szczególną uwagę należy zwrócić na skany map topograficznych oraz rzeźbę terenu pokazaną metodą cieniowania. Należy poprosić uczniów aby wyszukali optymalny sposób pokazania gór wokół Wisły (dobry efekt daje połączenie obrazu rzeźby terenu przedstawionego cieniowaniem ze skanami mapy topograficznej 1:10 000).

Po poznaniu możliwości geoportalu uczniowie mogą w podobny sposób opisać dowolny region Polski.

Potencjalne problemy

Często zmieniany interfejs, należy przed lekcją sprawdzić, czy odnajdziemy potrzebne ścieżki dostępu.

Komentarz

Mapy udostępnione na geoportalu przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii to zarówno aktualne mapy pochodzące z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) jak i starsze, wydane wcześniej drukiem, mapy topograficzne.

 Lekcję o własnym regionie powinno się zilustrować możliwie szczegółowymi mapami topograficznymi, które dla wielu regionów Polski mogą być trudnodostępne. Geoportal można wykorzystać jako źródło i pokazać szczegółowe mapy w skalach: 1:10 000, 1:25 000 i 1:50 000. Uczniom należy przybliżyć zasady poruszania się po geoportalu, pokazać, jak wyświetlać dodatkowe informacje na mapach oraz jak przełączać się między różnymi typami prezentacji. Uczniom zainteresowanym geografią można polecić obejrzenie innych geoportali, np. geoportalu tatrzańskiego (http://www.geoportaltatry.pl/). Artykuł o geoportalu Pauliny i Wojciecha Pokojskich ukazał się w 2013 roku w styczniowym numerze  Edukacji Przyrodniczej i Środowiskowej (http://ebis.ibe.edu.pl/numery/2013-1/ebis-2013-1-6.swf).

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.