Matematyka

Wiązka zadań

Szaszłyki

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Pan Wojtek przygotowując szaszłyki przestrzega następujących zasad:

►       na patyk nadziewa kolejno: mięso, plaster cebuli, kawałek papryki , mięso, plaster cebuli, kawałek papryki itd.;

►       szaszłyk zaczyna się i kończy kawałkiem mięsa.

Zadanie 1

Pan Wojtek przygotował jeden szaszłyk, w którym było 5 kawałków papryki. Ile kawałków mięsa było w tym szaszłyku?

A. 3                       B. 4                       C. 5                       D. 6

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D.

Wymaganie ogólne

1. Wykorzystywanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, używa języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.

Wymaganie szczegółowe

1.7 Liczby wymierne dodatnie. Uczeń stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.).

Komentarz

Zadania z tej wiązki są przykładem, jak można w tym samym realnym kontekście ćwiczyć bardzo różne umiejętności dotyczące przetwarzania informacji, modelowania matematycznego, a także kilkuetapowego rozumowania. Świetnie widać tu także proces uogólnienia i algebraizacji – od konkretu (zadanie 1, ewentualnie inne podobne do niego zaproponowane przez nauczyciela lub uczniów)  do ogółu (zadanie 2). Zadanie 3 to wykorzystanie modelu algebraicznego stworzonego w poprzednim zadaniu, a zad. 4 jest problemem wymagającym opracowania własnej strategii i przeprowadzenia rozumowania.

Cała wiązka jest dobrym narzędziem testującym umiejętności matematyczne, ważne dla pełnego wykształcenia nie tylko matematycznego.


Zadanie 2

W szaszłyku, przygotowanym według zasad pana Wojtka, jest m kawałków mięsa. Ile jest w nim kawałków cebuli?

A. m – 1                B. m                      C. m + 1                D. m + 2

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A.

Wymaganie ogólne

3. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej sytuacji.

Wymaganie szczegółowe

6.1 Wyrażenia algebraiczne. Uczeń opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami.

Komentarz

Zadania z tej wiązki są przykładem, jak można w tym samym realnym kontekście ćwiczyć bardzo różne umiejętności dotyczące przetwarzania informacji, modelowania matematycznego, a także kilkuetapowego rozumowania. Świetnie widać tu także proces uogólnienia i algebraizacji – od konkretu (zadanie 1, ewentualnie inne podobne do niego zaproponowane przez nauczyciela lub uczniów)  do ogółu (zadanie 2). Zadanie 3 to wykorzystanie modelu algebraicznego stworzonego w poprzednim zadaniu, a zad. 4 jest problemem wymagającym opracowania własnej strategii i przeprowadzenia rozumowania.

Cała wiązka jest dobrym narzędziem testującym umiejętności matematyczne, ważne dla pełnego wykształcenia nie tylko matematycznego.


Zadanie 3

Pan Wojtek przygotował 11 szaszłyków. W każdym z nich było 6 kawałków mięsa. Ile plastrów cebuli zużył?

A.   44                   B.   55                   C.   66                   D.   77

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B.

Wymaganie ogólne

3. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej sytuacji.
4. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu.

Wymaganie szczegółowe

6.2 Wyrażenia algebraiczne. Uczeń oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych.

Komentarz

Zadania z tej wiązki są przykładem, jak można w tym samym realnym kontekście ćwiczyć bardzo różne umiejętności dotyczące przetwarzania informacji, modelowania matematycznego, a także kilkuetapowego rozumowania. Świetnie widać tu także proces uogólnienia i algebraizacji – od konkretu (zadanie 1, ewentualnie inne podobne do niego zaproponowane przez nauczyciela lub uczniów)  do ogółu (zadanie 2). Zadanie 3 to wykorzystanie modelu algebraicznego stworzonego w poprzednim zadaniu, a zad. 4 jest problemem wymagającym opracowania własnej strategii i przeprowadzenia rozumowania.

Cała wiązka jest dobrym narzędziem testującym umiejętności matematyczne, ważne dla pełnego wykształcenia nie tylko matematycznego.


Zadanie 4

Przygotowując jeden szaszłyk pan Wojtek nadział na patyk mięso, cebulę i paprykę, łącznie 22 kawałki. Ile było kawałków mięsa?

A. 6                 B. 7                       C. 8                      D. 9

 

 

 

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C.

Wymaganie ogólne

3. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej sytuacji.
5. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania.

Wymaganie szczegółowe

6.2 Wyrażenia algebraiczne. Uczeń oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych.

Komentarz

Zadania z tej wiązki są przykładem, jak można w tym samym realnym kontekście ćwiczyć bardzo różne umiejętności dotyczące przetwarzania informacji, modelowania matematycznego, a także kilkuetapowego rozumowania. Świetnie widać tu także proces uogólnienia i algebraizacji – od konkretu (zadanie 1, ewentualnie inne podobne do niego zaproponowane przez nauczyciela lub uczniów)  do ogółu (zadanie 2). Zadanie 3 to wykorzystanie modelu algebraicznego stworzonego w poprzednim zadaniu, a zad. 4 jest problemem wymagającym opracowania własnej strategii i przeprowadzenia rozumowania.

Cała wiązka jest dobrym narzędziem testującym umiejętności matematyczne, ważne dla pełnego wykształcenia nie tylko matematycznego.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.