Matematyka

Wiązka zadań

Kulki białe, kulki czarne

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie 1

 W pojemniku są kulki czarne i białe, razem 6 sztuk. Prawdopodobieństwo wylosowania kulki białej z tego pojemnika jest równe `1/3` .  Ile białych kulek jest w tym pojemniku?

 

 

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

2

Wymaganie ogólne

2. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

9.5 Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń analizuje proste doświadczenia losowe (np. rzut kostką, rzut monetą, wyciąganie losu) i określa prawdopodobieństwa najprostszych zdarzeń w tych doświadczeniach (prawdopodobieństwo wypadnięcia orła w rzucie monetą, dwójki lub szóstki w rzucie kostką, itp.).

Komentarz

Słowa kluczowe

prawdopodobieństwo

Zadanie 2

W pojemniku były kulki czarne i białe, razem 6 sztuk. Prawdopodobieństwo wylosowania kulki białej z tego pojemnika było równe `1/3` . Jedną kulkę czarną zamieniono na białą. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania z pojemnika kulki białej po tej zamianie?

 

A)   `1/2`             B)     `1/3`            C)    `1/4`            D)   `1/6`

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A.

Wymaganie ogólne

2. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

9.5 Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń analizuje proste doświadczenia losowe (np. rzut kostką, rzut monetą, wyciąganie losu) i określa prawdopodobieństwa najprostszych zdarzeń w tych doświadczeniach (prawdopodobieństwo wypadnięcia orła w rzucie monetą, dwójki lub szóstki w rzucie kostką, itp.).

Komentarz

Słowa kluczowe

prawdopodobieństwo

Uwagi końcowe

Za pomocą tej pary zadań sprawdzamy rozumienie i umiejętność posługiwania się pojęciem prawdopodobieństwa.  Pierwsze z nich jest o tyle nietypowe, że nie dotyczy zwykłego obliczania prawdopodobieństwa określonego zdarzenia, ale polega na rozumowaniu „w drugą stronę” – z informacji o prawdopodobieństwie wywnioskować należy, jaki był skład pojemnika. Drugie z tych zadań wykorzystuje tę umiejętność do rozwiązania kolejnego problemu. Przykład tych dwóch propozycji pokazuje, jak można trudne zadanie, jakim niewątpliwie jest drugie z nich, uczynić bardziej przystępnym dla uczniów. Wystarczy poprzedzić je oddzielnym ćwiczeniem skupiającym ich uwagę na fragmencie stanowiącym istotną trudność w bardziej złożonym problemie.

 Warto sięgać po tego typu zestawy zadań (pary, wiązki), które pozwalają osiągać sukces również uczniom słabym. 

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.