Matematyka

Wiązka zadań

Wylewanie wody z naczyń

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Praca domowa

Zadanie

W pierwszym naczyniu jest dwa razy więcej wody niż w drugim.

a) Z każdego z naczyń wylano `1/4`  zawartości. Ile razy więcej wody jest teraz w pierwszym naczyniu niż w drugim?

b) Z pierwszego naczynia wylano `3/4`  zawartości, a z drugiego połowę zawartości. W którym naczyniu jest teraz więcej wody?

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

a) 2 razy

b) W obu naczyniach jest tyle samo wody.

Wymaganie ogólne

3. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej sytuacji.

Wymaganie szczegółowe

1.7 Liczby wymierne dodatnie. Uczeń stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.).

Komentarz

Zadanie może wydawać się dla uczniów trudne z uwagi na brak danej początkowej objętości lub masy wody w naczyniach.

 Praktyka szkolna pokazuje, że uczniowie często przyjmują początkową konkretną wartość liczbową, po czym wykonują rachunki. Na poziomie gimnazjum czas zacząć akcentować, że takie rozwiązanie, aczkolwiek poprawne, należy zastępować modelem algebraicznym, gdyż pozwala to na opanowanie umiejętności ważnych np. przy rozwiązywaniu zadań tekstowych za pomocą równań. Oczywiście, przed algebraizacją może (a w klasie I nawet powinno) być przeprowadzone rozumowanie wstępne, wyjaśniające zależności na konkretnych wielkościach, bazujące na odpowiednich rysunkach. 

Słowa kluczowe

algebraizacja | modelowanie

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.