Matematyka

Wiązka zadań

Woda i sól

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Do 1 kg roztworu soli o stężeniu 10% dolano 1 kg wody. Stężenie otrzymanego roztworu jest teraz równe

A.  7,5%

B.  5%

C.  1%

D.  0,5%

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

2. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

5.4 Procenty. Uczeń stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, np. oblicza ceny po podwyżce lub obniżce o dany procent, wykonuje obliczenia związane z VAT, oblicza odsetki dla lokaty rocznej.

Komentarz

 

Zadania o procentach, w tym najbardziej tradycyjnym wydaniu, były niezbyt chętnie rozwiązywane przez uczniów, gdyż wymagały stosowania pewnych schematów, algorytmów (niekiedy znanych również z innych przedmiotów – np. chemii) i poza sprawnością rachunkową nie rozwijały najczęściej głębszych, bardziej uniwersalnych umiejętności. W tym przypadku jest inaczej. Tu dane liczbowe są proste, a samo rozstrzygnięcie problemu może odbyć się drogą stosunkowo łatwego rozumowania. Jednak warunkiem skuteczności tego rozumowania jest głębokie zrozumienie pojęcia procentów i stężenia procentowego. Wówczas zadanie staje się nietrudną wprawką logiczną: tyle samo soli, dwa razy większa masa roztworu – czyli stężenie dwukrotnie mniejsze. Rachunki są tu tak proste, że rozumowanie to można umieścić bardziej w kategoriach jakościowych niż ilościowych – uczeń raczej dostrzega proste związki niż cokolwiek wylicza.

Zadanie prezentuje inne podejście do nauki o procentach – przenosi akcent z obliczeń na zrozumienie pojęcia, z działań rutynowych na rozumowanie.  Jest to bardzo dobry przykład na realizowanie II wymagania ogólnego nowej podstawy programowej, które zakłada, że uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.