Matematyka

Wiązka zadań

Szacowanie

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Przeczytaj informacje podane w zadaniu, a następnie wskaż, które z dwóch proponowanych w tabeli pod zadaniem oszacowań jest dokładniejsze (wstaw znak w odpowiednie pole tabeli).


Zadanie 1

Spośród 120 osób zapytanych jakie zwierzę mają w domu, 41 podało, że ma w domu kota.

1. Co trzecia z zapytanych osób stwierdziła, że ma w domu kota.

         

2. Co czwarta z zapytanych osób stwierdziła, że ma w domu kota.

 

 

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

odp.  Co trzecia z zapytanych osób stwierdziła, że ma w domu kota.

Wymaganie ogólne

2. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

1.6 Liczby wymierne dodatnie. Uczeń szacuje wartości wyrażeń arytmetycznych.

Komentarz

Słowa kluczowe

szacowanie

Zadanie 2

 Spośród 196 filmów w filmotece pani Joanny 18 to adaptacje literatury.

1. Około 10% filmów w filmotece pani Joanny to adaptacje litertury.

         

2. Około 20% filmów w filmotece pani Joanny to adaptacje literatury.

 


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

odp. Około 10% filmów w filmotece pani Joanny to adaptacje literatury.

Wymaganie ogólne

2. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

5.1 Procenty. Uczeń przedstawia część pewnej wielkości jako procent lub promil tej wielkości i odwrotnie.

Komentarz


Zadanie 3

Wśród 506 par butów zbadanych przez kontrolę techniczną 2 pary okazały się wadliwe.

1. Około 2‰ par butów w zbadanej partii okazało się wadliwych.

        

2. Około 4‰ par butów w zbadanej partii okazało się wadliwych.

 

 

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

odp.: Około 4‰ par butów w zbadanej partii okazało się wadliwych.

Wymaganie ogólne

2. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

5.1 Procenty. Uczeń przedstawia część pewnej wielkości jako procent lub promil tej wielkości i odwrotnie.

Komentarz

Słowa kluczowe

promile | szacowanie

Uwagi końcowe

Zadania z szacowania są osadzone w kontekście realistycznym, co sprzyja lepszemu dostrzeganiu powiązań między matematyką i światem rzeczywistym oraz posługiwaniu się matematyką w praktyce. Ich rozwiązanie wymaga rozumienia sensu szacowania.

Ważnym elementem w procesie rozwiązywania tego zadania jest dostrzeżenie przez ucznia faktu, że każda proponowana odpowiedź jest pewnym oszacowaniem wyniku, ale jedno oszacowanie jest lepsze od drugiego. Trudność zadania polega na wyborze możliwie najlepszego sposobu oszacowania (określeniu celności tego oszacowania).

Walorem tego zadania jest pokazanie, że tę samą informację można wyrazić  w różny sposób.

Zadanie można modyfikować, zachęcając uczniów do podawania własnych przykładów z ich codziennego życia, w których przydatne jest szacowanie.

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.