Matematyka

Wiązka zadań

Pani Joanna i pan Wojciech

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Praca domowa

Pewnego dnia pani Joanna i pan Wojciech przejechali samochodami tę sama trasę o długości 120 km. Pani Joanna jechała ze średnią prędkością `60(km)/(h)` ` ` , a pan Wojciech – ze średnią prędkością  `80(km)/(h)` ` ` . O godzinie 12:00 panu Wojciechowi pozostała do przejechania jeszcze jedna trzecia całej drogi podróży. W tym samym momencie pani Joanna stwierdziła, że czas jazdy, który jej pozostał, stanowi jedna trzecią czasu całej podróży.

Wskaż poprawną odpowiedź na każde z poniższych pytań, wstawiając znak   x   w odpowiednie pole.

Zadanie 1

Kto, pani Joanna, czy pan Wojciech, wyjechał wcześniej w podróż?

1. Pani Joanna wyjechała wczesniej.  
2. Pan Wojciech wyjechał wczesniej.   
3. Oboje wyjechali jednocześnie.    

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

odp. Pani Joanna wyjechała wcześniej.

Wymaganie ogólne

1. Wykorzystywanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, używa języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.
4. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu.

Wymaganie szczegółowe

1.7 Liczby wymierne dodatnie. Uczeń stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.).

Komentarz


Zadanie 2

Kto, pani Joanna, czy pan Wojciech, przybył pierwszy do celu podróży?

1. Pani Joanna pierwsza przybyła do celu podróży.  
2. Pan Wojciech pierwyszy przybył do celu podróży.   
3. Oboje przybyli jednocześnie do celu podróży.    

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

odp. Pan Wojciech przybył pierwszy do celu podróży.

Wymaganie ogólne

1. Wykorzystywanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, używa języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.
4. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu.

Wymaganie szczegółowe

1.7 Liczby wymierne dodatnie. Uczeń stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.).

Komentarz


Zadanie 3

Kto, pani Joanna, czy pan Wojciech, o godzinie 12.00 był bliżej celu podróży?

1. Pani Joanna była bliżej celu podrózy.  
2. Pan Wojciech był bliżej celu podróży.   
3. Oboje byli tak samo blisko celu podróży.    

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

odp. O godzinie 12.00 oboje byli tak samo blisko celu podróży.

Wymaganie ogólne

1. Wykorzystywanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, używa języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.
4. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu.

Wymaganie szczegółowe

1.7 Liczby wymierne dodatnie. Uczeń stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.).

Komentarz


Uwagi końcowe

Zadania dotyczą umiejętności praktycznych związanych z zagadnieniem prędkości, drogi i czasu. Treści te zawarte są w podstawie programowej szkoły podstawowej, ale mogą pojawić się również na egzaminie gimnazjalnym.

Są to zadania, które mogą sprawić uczniom trudności, warto więc rozwiązać je na lekcji. Umożliwiają one uczniom poszukiwanie własnych sposobów strukturyzacji informacji zawartych w tekście i przyjęcia własnej strategii rozwiązania. Dają tym samym okazję do prezentacji uczniowskich rozwiązań i rozmowy. Taki sposób pracy na lekcji sprzyja realizacji wymagań ogólnych zawartych w nowej podstawie programowej.

 

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.