Matematyka

Wiązka zadań

Pocięty sześcian

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

Sześcian o powierzchni 600 cm2 pocięto na małe sześciany, każdy o powierzchni 150 cm2. Ile małych sześcianów otrzymano?

A. 16               B. 8                 C. 4                 D. 2


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

4. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu.

Wymaganie szczegółowe

11.2 Bryły. Uczeń oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, stożka, kuli (także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym).

Komentarz

Zadanie sprawdzające rozumienie związku między polem powierzchni sześcianu a objętością sześcianu. Aby je rozwiązać, uczeń musi  zaplanować i wykonać kilka kroków prowadzących do celu. Typowe rozwiązania zmierzają do obliczeniu najpierw długości krawędzi obu rozważanych sześcianów. Można to zrobić na kilka sposobów i  warto je omówić, gdy zadanie wykorzystywane będzie na lekcji. Są też rozwiązania nietypowe, na przykład takie, w którym najpierw oblicza się stosunek pól dużego i małego sześcianu. Ta liczba, tzn. 4, to kwadrat skali podobieństwa tych sześcianów. Skala podobieństwa jest zatem równa 2.  Liczba mniejszych sześcianów, o którą pyta się w zadaniu, to iloraz objętości większego sześcianu do mniejszego. Ten iloraz to trzecia potęga skali podobieństwa, a więc równy jest 8.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.