Geografia

Wiązka zadań

Adnan

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Adnan urodził się w kurdyjskiej rodzinie, w małej wiosce. Kiedy dorósł, działał na rzecz suwerenności Kurdystanu,  za co był prześladowany. Musiał zostawić część swojego majątku i wyjechał do Polski, gdzie znalazł pracę sezonową przy zbiorze truskawek. Potem wyjechał do Niemiec, by pracować na budowie. Do swojej wioski nadal nie mógł powrócić.

Dokończ poprawnie zdanie.

Z tekstu wynika, że Adnan wyjechał do Polski, stał się

`square` A.   emigrantem religijnym.

`square` B.   emigrantem ekonomicznym.

`square` C.   emigrantem politycznym.

`square` D.   repatriantem.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C

Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Zadanie wymaga od uczniów umiejętności wyciągania wniosków z tekstu źródłowego. Do rozwiązania zadania uczeń powinien wybrać odpowiedź wskazującą, jakim typem emigranta był bohater z zadania. Czytając tekst, można dowiedzieć się, że Adnan za działalność na rzecz suwerenności Kurdystanu był zmuszony do wyjazdu poza granicę swojego kraju. Ta przyczyna migracji od razu powinna skojarzyć się z migracjami na tle politycznym. Jest to poprawna odpowiedź w tym zadaniu. Czytając dalszą część opisu, można jednak znaleźć informacje na temat zmiany pracy oraz poszukiwania pracy przez Adnana w różnych państwach. To może kojarzyć się z emigracją ekonomiczną. Praca i zdobywanie finansów nie były jednakże głównym celem wyjazdu migranta, a w dodatku z jego historii wynika, że w rodzinnych stronach zostawił on pewien majątek.

Trudnością dla uczniów w tym zadaniu był wybór odpowiedniej przyczyny emigracji. Poprawny typ migracji, czyli zawartą w punkcie C emigrację polityczną, wskazało ponad 56% uczniów. Niemal 24% uczniów wybrało odpowiedź B, klasyfikując bohatera opowieści  jako emigranta ekonomicznego.

Chociaż niewiele wskazuje na religijne tło wyjazdu Adnana, odpowiedź A wybrało 11% uczniów. Tylko niecałe 7% uczniów uznało, że opisany przykład dotyczy repatriacji. Prawdopodobnie uczniowie, którzy zaznaczyli ten punkt, nie znali pojęcia „repatriacja” i nie rozumieli też innych określeń dotyczących emigracji.

Słowa kluczowe

migracje | repatriacje

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.