Matematyka

Wiązka zadań

Na koloniach

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

W grupie kolonijnej było o 50% więcej dziewcząt niż chłopców. Jaki procent tej grupy stanowili chłopcy?

A.  25%

B.  40%

C.  50%

D.  60%

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

2. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

5.4 Procenty. Uczeń stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, np. oblicza ceny po podwyżce lub obniżce o dany procent, wykonuje obliczenia związane z VAT, oblicza odsetki dla lokaty rocznej.

Komentarz

 

W tym zadaniu zalecane jest rozwiązanie polegające na prostym rozumowaniu logiczno-arytmetycznym, a nie rachowaniu na wzorach. Umiejętność takiego spojrzenia na problem pozwoli na trafniejsze formułowanie zależności i szybsze uzyskiwanie rozwiązań również podczas rozwiązywania innych zadań dotyczących obliczeń procentowych.

Zadanie można stosunkowo łatwo modyfikować – można o to poprosić uczniów.


Słowa kluczowe

obliczenia procentowe

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.