Matematyka

Wiązka zadań

Jednakowo wyglądające długopisy

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Pan Jerzy ma 9 jednakowo wyglądających długopisów, z których część pisze na czarno, a reszta na niebiesko. Pan Jerzy obliczył, że prawdopodobieństwo wylosowania długopisu, który będzie pisał na czarno jest równe `(2)/(3)` . Pan Jerzy wziął jeden długopis i okazało się, że pisze on na czarno. Jakie jest prawdopodobieństwo, że długopis wylosowany spośród pozostałych długopisów będzie pisał na niebiesko?

A.  `(1)/(4)`

B.  `(1)/(3)`

C.  `(5)/(9)`

D.  `(3)/(8)`

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D

Wymaganie ogólne

4. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu.

Wymaganie szczegółowe

9.5 Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń analizuje proste doświadczenia losowe (np. rzut kostką, rzut monetą, wyciąganie losu) i określa prawdopodobieństwa najprostszych zdarzeń w tych doświadczeniach (prawdopodobieństwo wypadnięcia orła w rzucie monetą, dwójki lub szóstki w rzucie kostką, itp.).

Komentarz

W tym zadaniu podstawową trudnością jest zrozumienie dość złożonej sytuacji opisanej w zadaniu. Nietypowe jest to, że trzeba skorzystać z prawdopodobieństwa pewnego zdarzenia, by obliczyć liczby długopisów każdego z dwóch rodzajów.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.