Biologia

Dobra praktyka

Czy dieta i ruch mogą wyzwolić człowieka od miażdżycy?

Drukuj

Autor
Ilona Żeber-Dzikowska, Urszula Poziomek
Krótki opis
Cele lekcji realizowane są przez pracę indywidualną i w grupach, z wykorzystaniem materiałów źródłowych (załącznik nr1 do scenariusza) oraz karty pracy ucznia (załącznik nr 2). Dodatkowymi materiałami na lekcję do wykorzystania przez nauczyciela są animacje ze stron internetowych (patrz linki).
Cele praktyki

Rozwijanie i pogłębianie umiejętności korzystania z materiałów źródłowych, czytania ze zrozumieniem, analizy i interpretacji danych, wnioskowania. Zwrócenie uwagi na dostępne w Internecie cenne artykuły popularnonaukowe.

Komentarz

Wymagania stawiane uczniom szkół ponadgimnazjalnych aplikującym na wyższe uczelnie są bardzo wysokie. Dlatego ważne jest nie tylko opanowanie wiedzy i umiejętności opisanych celami kształcenia i treściami nauczania podstawy programowej oraz zawartej w podręcznikach szkolnych, lecz także wzbogacanie jej o informacje z innych źródeł, m.in. z czasopism przyrodniczych. Jest to zgodne z celem kształcenia, który występuje w podstawie programowej wszystkich czterech przedmiotów przyrodniczych – kształtowaniem umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji. Czasopisma naukowe czy popularnonaukowe przekazują najnowsze informacje, znacznie wyprzedzające treści zawarte w podręcznikach czy lekturach książkowych, pozwalając przy tym poszerzyć wiedzę z wielu działów biologii, chemii, geografii czy fizyki – m.in. ochrony środowiska, higieny i zdrowia człowieka czy kierunków rozwoju nauk biologicznych.

  Wydaje się, że wykorzystanie czasopism naukowych i popularnonaukowych do poszerzania wiedzy przyrodniczej jest korzystne zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela – nauczyciel realizuje cele kształcenia podstawy programowej, uczeń rozwija umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji, diagnozowany coraz częściej zadaniami z arkuszy egzaminacyjnych.

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.